Birçok,   işletme   içi   banka,   ya   da   iskontucu   borsacı   gibi,   önceki   şirketinden   bize   geçmek   isteyen   müşterimiz   bize   birtakım   sorular   yöneltiyor.   Müşterilerimizi   meşgul   eden soruların   en   önemli   ikisi   şöyle:   Portföyümle   öylece   size   gelebilir   miyim?   Gelebilirsem,   hangi   masraflar   doǧar?   Hemen   bununla   ilgili   yanıtları   vermek,   portföyün   aktarma prosedürünü   de   açıklamak   istiyoruz.   GI500   Grubu   tarafından   gerçekleştirilen   bir   portföy   aktarması   ekstra   masraflar   oluşturmuyor.   Eǧer   şimdiki   portföyünüz   Almanya’da   deǧil, örneǧin İsviçre’de, veya Avusturya’daysa, eski şirketinize ücret ödeme durumunda olabilirsiniz. Lütfen bunu öǧrenmek için söz konusu şirketlere yazılı başvuruda bulunun. Eǧer farklı şirketlerde portföy hesapları açtırmışsanız, bunları GI500 Grubu’nda güvenli tek bir hesaba aktarabilirsiniz. Çok   daha   uygun   ücretlerin   dışında   hangi   avantajlarla   buluşacaksınız   GI500’ye   taşınmakla?   TWS4’e   baǧlı   her   hesap   azamî   güvenden   yararlanacaktır.   GI500‘ün   Mevduat güveni   başka   sunuculara   göre   hem   daha   yüksek,   hem   de   her   müşterisine   güvenli   münferit   bir   hesap   açıyor.   Bu   husus   portföydeki   paranızı   ve   menkullerinizi      zarar   ve   iflas   gibi durumda  başkalarına karşı dokunulmaz kılıyor. Portföyünüze sadece siz, müşterimiz hükmedebiliyor. „Olaǧan“   bir   banka   portföyündeki   durumsa   bundan   çok   farklı.   Böyle   bir   porföy,   yani   sermayeniz,   bankanın   özsermaye   stokunu   oluşturup   artırmakta.   Zarar   durumunda   sizin sermayenizi de belli oranda sorumlu tutabiliyor. Bazı,    müşterilerin    yatırımlarını    bir    „Omnibusaccount“ta,    yani    bir    ana    hesapta    bulunduran    rakibimize    baktıǧımızda    görecegiz    ki,    zarar    durumunda    tam    hasarla    bile karşılaşabilmektesiniz. Portföy Hesabının Aktarma Akışı: IAdım   bir:   Portföy   Hesabı   açıyorsunuz.   Hesabınızın   aktifleştirilmesinin   ardından   support@gi500.de   adresimize   eposta   gönderip   orada   portföy   hesabınızın   aktarmasını   talep ediyorsunuz.   Biz   de   size   gerekli   formu   gönderiyor   ve   size   eski   firmanızdan   kuruluşumuza   gerçekleştirdiǧiniz   aktarmada   ücretsiz   surette   adım   adım   yardımcı   oluyoruz.   Normal koşullarda bir aktarma 5-7 gün arasında tamamlanmış oluyor. Uyarı:   Portföyünüzün   aktarması   ücretsizdir.   Federal   Yargıtay’ın   Az.   XI   ZR   200/03   und   Az.   XI   ZR   49/04   kararı   uyarınca   eski   borsacınız   portföy   aktarması   durumunda,   ya   da   bir başka   nedenle   sizden   ücret   talep   edememekte.   Ama   portföyünüz   yurtdışındaysa   bankalar   ve   borsacılarınca   ücret   söz   konusu   olabilir.   Lütfen   böyle   bir   durumda   söz   konusu bankaya, ya da borsacıya başvurun.
Kolay, hızlı ve ücretsiz Hisse Senetler Portföyü Aktarması, ve sürekli ciddi ücret indirimleri
heavy-trader.com a part of the GI500 group
Müşteri Hizmetleri +49 (40) 21091 5732 Pazartesi-Cuma 08:00-22:00